شلوار آستین کوتاه !!!

ModibA.persianblog.ir

روزی جمعی از مریدان شیخ نزد شیخ آمده اند و گفتند :یا شیخ مدتی است که در شهر شلوار کوتاه رایج گردیده و دختران بسیاری این البسه بر تن می کنند.در مذمت شلوار کوتاه چیزی بگو تا دختران از پوشیدنش صرف نظر نمایند.

شیخ ما خروشید و گفت :خاموش !!!!! که شلوار کوتاه را فایده بسیار است و من در مذمتش هیچ نگویم

گفتند: یا شیخ ! فایده اش چیست؟؟؟؟

شیخ ما گفت : چون دختران شلوار کوتاه پوشند ، پسرها سر به زیر گردند و پایین را بنگرند ... چون پایین را بنگرند هم از گزند تیرشیطان در امان مانند هم از شر چاله های خیابان !!!

---------

شعر مرتبط:

الا دختر که شلوارت بلند است * بیا از کوچه ما هم گذر کن
برای حفظ من از شر شیطان * کمی شلوار خود کوتاه تر کن

   + مودیبا ; ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()