انیشتین و چارلی چاپلین

 

ModibA.persianblog.ir

روزی انیشتین به چارلی چاپلین هنرمند بزرگ گفت :«می دانی آنچه باعث شهرت تو شده چیست؟ ... این است که همه کس حرف تو را می فهمد!»
چارلی هم خنده ای کرد و گفت:« تو هم می دانی آنچه باعث شهرت تو شده چیست؟ ... این است که هیچکس حرف تو را نمی فهمد!»

   + مودیبا ; ٤:٠٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()